ภารกิจ

"เพื่อที่จัดจำหน่ายอุปกรณ์กลางแจ้ง อุปกรณ์ตกปลาที่ดีที่สุดทั้งน้ำจืดและทั้งน้ำเค็ม  ขณะที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพและบริการรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความพึงพอใจที่ลูกค้าคาดหวัง."

กระเป๋า